Bodem

We putten onze bodem meer en meer uit. Het aantal regenwormen dat nog in onze bodem zit, is bedroevend laag. De Nederlandse bodem is uitgemergeld door de toevoeging van kunstmest en het injecteren van drijfmest en het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Terwijl de bodem van het grootste belang is voor onze dieren, planten en onszelf. In een gezonde bodem zitten alle mineralen en spoorelementen die nodig zijn voor de optimale groei van onze gewassen, planten en dieren. Door de toevoeging van onnatuurlijke stoffen verslechtert onze bodem steeds meer. Slechte stoffen, zoals pesticiden en medicijnresiduen, komen terecht in ons water, ons eten en uiteindelijk in jouw lichaam.

Herstellend vermogen

Vitaal water heeft in combinatie met de juiste mineralen, spoorelementen, micro-organismen en organische meststoffen het herstellend vermogen de bodem weer vitaal te maken. Maar ook hier geldt: water is stap 1, voeding stap 2. Met bijvoorbeeld zeeschelpenkalk worden elementen als ijzer, koper en zink aan de bodem gegeven. Voor onze bodem geldt: terug naar de basis om weer een gezonde leefomgeving te creëren. Niet alleen voor de bodem zelf, maar ook voor onze gewassen, planten, dieren en de mens.

Laatste Tweets