Terug naar de basis

De natuur heeft een enorm zelfherstellend vermogen. Maar in de natuur gaat niets van het ene op het andere moment. Alles heeft tijd nodig. Maar de mens wil nu eenmaal veel, en graag snel. Onze levens en die van dieren en planten zijn daardoor drastisch veranderd. De mensheid maakt steeds meer gebruik van chemische middelen die een grote invloed hebben op de gehele natuur. Het water houdt de belastende informatie hiervan vast. En aangezien wij voor minstens 70 procent uit water bestaan, heeft dit grote gevolgen voor onze gezondheid.

Disbalans

De basis van ons leven en dat van de dieren en planten om ons heen is de bodem. Hier eten en drinken we van. Door de ingrijpende veranderingen verandert onze bodem. Het gebruik van kunstmest, bestrijdingsmiddelen en het injecteren van drijfmest beïnvloeden onze bodem negatief. En dus ook ons drinkwater. De cirkel van het leven is in disbalans.

Laatste Tweets